นิติศาสตร์จบแล้วไปทางไหนดี

การเรียนนิติศาสตร์นั้นบอกเลยว่า ความยากไม่แพ้สาขาไหนแน่นอน แต่หลังจากต้องท่องตำราและฝึกฝนตัวเองตามแนวทางไปแล้ว พอจบการศึกษาเราจะเดินทางไปไหนต่อดี นั่นคือคำถามสำคัญของคนเรียนนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการไขข้อข้องใจของชีวิตหลังจบปริญญาตรีสาขานี้ เราขอรวบรวมเส้นทางนิติศาสตร์มาให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจดังนี้

แนวทางการเรียนต่อ

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์แล้ว สายแรกเราขอเริ่มต้นที่คนต้องการศึกษาต่อทางด้านนี้เพิ่มเติม ก็จะมีสองสายด้วยกัน สายแรกเป็นการเรียนนิติศาสตร์ในระดับปริญญาโทเพื่อเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นการศึกษาต่อภายในประเทศ หากใครจะบินไปหาประสบการณ์แล้วศึกษาต่อต่างประเทศก็ย่อมทำได้เหมือนกัน(เพื่อแตกแขนงด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งให้ดีขึ้น) อีกสายหนึ่งสำหรับการเรียนต่อ นั่นคือ การเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตประเทศไทย การเรียนในระดับนี้จะเป็นการผลักดันตัวเองให้เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้พิพากษา , อัยการ หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ส่วนการศึกษาต่อในปริญญาโทสาขาอื่นแม้จะทำได้บ้าง แต่ก็ไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไร ไม่แนะนำ

แนวทางการทำงาน

หากหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว เรามีความต้องการที่จะทำงานเพื่อหาหลักประกันในชีวิต รวมถึงฝึกฝนประสบการณ์ของตัวเองด้านกฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้น สายทำงานแบ่งออกได้เป็น 3 อย่างง่ายๆ หนึ่งจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน กฎหมายทางด้านการเงิน ภาษี และอีกมากมาย เราสามารถไปทำงานตรงนี้กับธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ หรือจะไปทำงานบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้เหมือนกัน สองเป็นทนายความ หรือ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย อาจจะตั้งเป็นบริษัทด้านทนาย หรือ ค้าความด้วยตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง หรือ จะออกไปเข้าทีมร่วมกับคนอื่น เพื่อทำงานด้านกฎหมายให้กับบริษัทห้างร้านทั่วไปทั้งในและต่างประเทศก็ทำได้เหมือนกัน สามการทำงานด้านรับราชการโดยทำงานในกระทรวง ทบวง กรม ที่เปิดรับตำแหน่งด้านนิติกร นอกจากนั้นเราสามารถแตกสายไปทำงานด้านทหาร ส่วนเป็นตำรวจก็ทำได้เหมือนกัน สุดท้ายหากใครต้องการจะเป็นครู อาจารย์ เพื่อสอนหนังสือ ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับคนรุ่นต่อไป ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เหมือนกัน

ส่วนการทำงานสายอื่นแบบแยกไปเลย ไปทำธุรกิจอื่นตามความชอบ ความต้องการ หรือ รับช่วงธุรกิจที่บ้านก็มีเหมือนกัน โดยอาศัยความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นทุนเดิม จะทำให้การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นไม่ผิดกฎหมายเริ่มต้นได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย แต่เห็นมาหากไม่ใช่ความชอบจริง หรือ รับช่วงจากทางบ้านแล้วน้อยคนมากที่จะแตกสายไปทำงาน ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เอาเป็นว่าใครจะเรียนกฎหมายก็เตรียมวางแผนอนาคตตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆได้เลย